анемия

Имам проблем. Моля. помогнете!
Уважаеми пациенти, тези форуми не могат да заменят посещението при вашия личен лекар или при специалист. Тук по-скоро можете да получите информация към какъв лекар да се насочите при даден проблем.

Moderators: Bulgaricus, fotografa

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1107: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
vaa_aaa
Posts: 1
Joined: Thu Jun 23, 2016 6:44 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1107: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

анемия

Postby vaa_aaa » Thu Nov 10, 2016 8:04 pm

Моля за отговор:Кръвните резултати показват ли анемия?И ако е да може ли да се приема Билкова кръв - флорадикс и дали е достатъчно като прием.Имам хроничен гастрит от около 5 години доказан с гастроскопия.

Хематология/Hematology
Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Метод
Феритин/Ferritin 9.5 ng/ml M (20-60г.) 30-400; Ж (17-60) 15-150;
Фолиева киселина/Folic acid 6.2 ng/ml 3.89 - 26.8
ПКК
WBC(левкоцитен брой) 6.68 10^9/L 3.5 - 10.5
RBC(еритроцитен брой) 4.5 10^12/L М 4.6 - 6.2; Ж 4.2 - 5.4
HGB(хемоглобин) 120 g/L 120 - 165
Htc(хематокрит) 0.36 L/L М 0.40-0.51; Ж 0.34-0.45
MCV(среден обем на еритроцита) 80.9 fl 82-98
MCH(средно хемаглобиново съдърж.в еритроцита) 26.7 pg 25.7-32.2
MCHC(средна хемаглобинова конц. в еритроцита) 330 g/L 322-365
PLT(тромбоцитен брой) 263 10^9/L 140 - 490
СУЕ/ERS 8 mm/h 0 - 20
ДКК - натривка
Neu(сегмент.+пръчкояд. неутроф.гранулоцит-%) 63.2 % 34 - 71.1
Ly(лимфоцит-%) 25.1 % 19.3 - 51.7
Mo(моноцит-%) 7.9 % 4.7 - 12.5
Eo(еозинофилен гранулоцит-%) 3.1 % 0.7 - 5.8
Ba(базофилен гранулоцит-%) 0.7 % 0.1 - 1.2
Neu #(сегмент.+пръчкояд. неутроф.гранулоцит-брой) 4.21 10^9/L 1.56 - 6.13
LY#(лимфоцити-брой) 1.7 10^9/L 1.18 - 3.74
Mon#(моноцити - брой ) 0.5 10^9/L 0.24 - 0.82
Eo#(еозинофили - брой ) 0.21 10^9/L 0.04 - 0.54
Bas#(базофили - брой) 0.05 10^9/L 0.01 - 0.08
Клинична Химия/Clinical chemistry
Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Метод
Амилаза/Amylase 70.2 U/l серум 28 - 100; урина М до 490; Ж до 450
Желязо/Iron 31.2 µmol/l 8.9 - 37.9
ЖСК/TIBC 64.8 µmol/l 38.5 - 85.9

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1107: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1107: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1107: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Return to “Форум имам проблем...”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest